2015- 2016 mokslo metai

DĖMESIO !

AKCIJA ,,SKAITO VISA MOKYKLA“

 

Ukmergės rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyrius, kartu su ikimokyklinio, pradinio ugdymo, bibliotekų ir lietuvių kalbos mokytojų metodinių būrelių atstovais inicijuoja akciją ,,Skaito visa mokykla“, skirtą Bibliotekų metams paminėti.

 

Akcijos tikslas - propaguoti skaitymo kultūrą ir ugdymą skaitant,kelti skaitymo prestižą, augančios kartos domėjimąsi knygomis.

 

 

 

2016 m. balandžio 22 dieną, bendrojo ugdymo mokyklos, ikimokyklinio ugdymo įstaigos

 

9 val. organizuoja garsųjį skaitymą mokiniams. Skaitymo trukmė 10 min.

 

 

 

Balsu skaito pasirinktą tekstą mokytojas arba mokiniai. Rekomenduojama pasirinkti skaitymui vaikų literatūros, literatūros, susijusios su dėstomaisiais dalykais ir temomis kūrinius arba jų ištraukas.

 

 

Kviečiame aktyviai prisijungti prie organizuojamos akcijos ir savo įspūdžiais bei rezultatais pasidalinti ugdymo įstaigų interneto svetainėse, spaudoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TREČIŲ IR KETVIRTŲ KLASIŲ RAJONINĖS MATEMATIKOS OLIMPIADOS

 

 

                      Vadovaujantis Ukmergės rajono pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio veiklos planu 2015-2016 m. m. Ukmergės švietimo centras organizuoja Ukmergės bendrojo ugdymo mokyklų trečių ir ketvirtų klasių rajoninę matematikos olimpiadą 2016 m. balandžio 15 d. dieną 11val. „Šilo“ pagrindinėje mokykloje.

                      Į matematikos olimpiados organizacinę darbo grupę kviečiami šie rajono pedagogai:

Trečių klasių mokinių matematikos olimpiados užduotis parengti:

Airūna Lapinskienė, Dukstynos pagrindinė mokykla;

Rima Mackevičienė, Pašilės progimnazija;

Jonė Tavorienė , Ukmergės r. Želvos gimnazija.

          Ketvirtų klasių mokinių matematikos olimpiados užduotis parengti:

          Violeta Minkštimienė, Dukstynos pagrindinė mokykla;

          Daiva Butkienė, Užupio pagrindinė mokykla;

          Jūratė Korytė, ,,Šilo” pagrindinė mokykla.

                      Darbo grupė iki 2016 m. balandžio 7 dienos parengia trečių ir ketvirtų klasių mokinių matematikos olimpiados užduotis (2 variantus) ir pateikia Ukmergės švietimo centro metodininkei Ritai Steponavičienei.

                      Matematikos olimpiados vertinimo komisiją sudaro šie pedagogai:

                      Pirmininkas – Meilutė Baškienė, ,,Šilo“ pagrindinė mokyklos mokytoja, rajono pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė.

Trečių klasių mokinių darbų vertinimo komisija:

                      Lina Krikštaponienė, Ukmergės r. Taujėnų gimnazija;

     Jolita Vaidonavičienė, mokykla – darželis ,,Varpelis“;

                      Daina Mikelevičienė, Pašilės progimnazija;

                      Jolanta Ryliškienė, Dukstynos pagrindinė mokykla;

     Daiva Gudėnienė, ,,Šilo” pagrindinė mokykla.

                      Ketvirtų klasių mokinių darbų vertinimo komisija:

                      Rasa Piešinaitė, Užupio pagrindinė mokykla;

                      Jurgita Stankevičienė, mokykla-darželis ,,Varpelis“;

                      Vilma Rabazauskienė, Dukstynos pagrindinė mokykla;

                      Žydra Grybienė, Dukstynos pagrindinė mokykla;

                      Neringa Lemešovienė, ,,Šilo” pagrindinė mokykla.

 

 

 

Direktorius                                                         Darius Danielius

 

 

 

Rita Steponavičienė, 51443

 

 

2016 m. kovo mėn. 22 d. 10 val. organizuojama  Respublikinė mokinių ir mokytojų konferencija  „Ekologinis ugdymas pradinėje mokykloje“, kuris vyks Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje (Kauno g. Nr. 108, Ukmergė).

Kviečiami dalyvauti Respublikos ugdymo įstaigų 1-4 klasių mokiniai ir pradinių klasių mokytojai.

Renginį organizuoja - Ukmergės mokykla-darželis „Varpelis“.

Renginį koordinuoja –Ukmergės švietimo centras.

Mokiniai ir mokytojai konferencijos dalyviais tampa pateikę užpildytą dalyvio paraišką (priedas Nr. 1) iki 2016-03-01 elektroniniu paštu, adresu  ingadev@gmail.com

 

 

Kviečiame dalyvauti.

 

 

RESPUBLIKINĖS  MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ KONFERENCIJOS

 

„ EKOLOGINIS UGDYMAS PRADINĖJE MOKYKLOJE“

 

NUOSTATAI

 

I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.Šie nuostatai nustato respublikinės pradinių klasių( 1-4 kl.) mokinių ir mokytojų  konferencijos ( toliau-Konferencijos) organizavimo ir vykdymo tvarką.

 

2. Konferencija yra vienas iš Ukmergės mokyklos-darželio „Varpelis“ įgyvendinamo  ekologinio projekto „Ekologinė abėcėlė“ renginių.

 

II.                KONFERENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

3. Konferencijos  organizavimo tikslas - skatinti mokinius domėtis juos supančiu pasauliu, rinkti informaciją, kuri padėtų suvokti, kad gamta yra vientisa ir darniai veikianti sistema, atkreipti dėmesį į globalias aplinkos problemas.

 

4. Uždaviniai:

 

4.1. formuoti aplinkai palankaus elgesio įgūdžius praktinėje veikloje, atskleisti  kūrybinius gebėjimus;

 

                      4.2. ugdyti mokinių gebėjimus raiškiai kalbėti, sklandžiai dėstyti mintis, kūrybiškai mąstyti, naudotis informacinėmis technologijomis;

 

4.3. formuoti  mokinių praktinės veiklos, mokslinio mąstymo ir tyrimo įgūdžius;

 

4.4. skatinti mokytojus dalintis gerąja patirtimi, sėkmės istorijomis

III.             KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA

5.Konferencija vyks 2016 m. kovo mėn.22 d. 10 val. Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje (Kauno g. Nr. 108, Ukmergė).

 

6.Mokytojai ir mokiniai skaitys pranešimus ir dalinsis gerąja patirtimi.

 

7.Konferencijos organizatoriai:Ukmergės mokykla-darželis„ Varpelis“.

 

8. Konferencijos organizavimo darbo grupė: Jolita Čepelionienė, Ukmergės mokyklos-darželio „Varpelis“ direktorė, Aldona Šniokienė, Ukmergės mokyklos-darželio „Varpelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Jurgita Stankevičienė, Ukmergės mokyklos-darželio „ Varpelis“ mokytoja, Inga Deveikienė, Ukmergės mokyklos-darželio „ Varpelis“ mokytoja, Inga Kuliešienė, Ukmergės mokyklos-darželio „ Varpelis“ mokytoja, Jolita Vaidonavičienė, Ukmergės mokyklos-darželio „ Varpelis“ mokytoja.

IV.DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE

9. Konferencijoje gali dalyvauti Respublikos ugdymo įstaigų 1-4 klasių mokiniai ir pradinių klasių mokytojai.

 

10.Mokiniai ir mokytojai konferencijos dalyviais tampa pateikę užpildytą dalyvio paraišką (priedas Nr. 1)iki 2016-03-01elektroniniu paštu, adresu  ingadev@gmail.com ( tel. pasiteiravimui 862041266).

 

11.Konferencijos dalyviai parengs pranešimus (stendinius arba žodinius), kuriuose pristatys atliktus tiriamuosius darbus, stebėjimus, projektus gamtotyros, gamtosaugos, ekologijos temomis.

 

12.Mokytojai pasidalins patirtimi ruošiant mokinius tiriamiesiems darbams, sėkmingų pamokų pavyzdžiais, tyrimų metodikos naujovėmis ir kita ugdymo patirtimi.

 

13.Parengto pranešimo pristatymui skiriama iki 7 min.

 

14.Pasikeitus konferencijos datai ar laikui, užsiregistravę dalyviai bus informuojami atskiru raštu.

V.APDOVANOJIMAS

 

15.Mokiniai apdovanojami organizatorių padėkos raštais, įdomiausių konferencijos pranešimų autoriai-diplomais ir atminimo dovanomis.

 

16. Mokytojams, skaičiusiems pranešimus konferencijoje ir parengusiems mokinius konferencijai bus išduodamas Ukmergės ŠC pažymėjimas (mokestis už pažymėjimo išdavimą 0,58 € (dalyvio asmeninės lėšos).

Priedas Nr. 1

RESPUBLIKINĖS  MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ KONFERENCIJOS

 

„ EKOLOGINIS UGDYMAS PRADINĖJE MOKYKLOJE“

 

DALYVIO PARAIŠKA

 

1. Įstaigos/organizacijos pavadinimas (adresas, telefonas, elektroninis paštas):

 

 

 

 

2. Pranešimo pavadinimas:

 

 

 

 

*Darbo pateikimo forma:

1.      Stendinis pranešimas;

2.      Pranešimas;

3.      Kita (įrašyti) ­______________________________________________________________

 

 

 

 

3. Mokytojo vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas:

 

 

 

 

4. Dalyviai (mokinio vardas, pavardė):

1.

2.

3.

4.

 

 

 

5. Trumpa pranešimo santrauka (ne daugiau kaip 10 sakinių, pristatant pranešimo esmę):

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

*Jei iš tos pačios mokyklos yra keletas darbo pateikimo formų, pildyti atskiras paraiškas.

 

                         UKMERGĖS ŠVIETIMO CENTRAS

 

Biudžetinė švietimo įstaiga, Vienuolyno g. 17 LT-20130 Ukmergė, tel. (8 340) 5 35 09, el.p. direktorius@usc.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195005532

 

 

 

 

Ugdymo įstaigos vadovui                                                                        2016-02-02 Nr.4-21-(5.1.)

 

 

 

 

 

DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ANTRŲ, TREČIŲ IR KETVIRTŲ KLASIŲ MOKINIŲ LIETUVIŲ KALBOS OLIMPIADOS DATOS NUKĖLIMO DĖL GRIPO EPIDEMIJOS

 

 

 

 

 

                      Informuojame, kad Ukmergės bendrojo ugdymo mokyklų antrų, trečių ir ketvirtų klasių lietuvių kalbos olimpiada (diktantas) 2016 m. vasario 10 d. nukeliama dėl gripo epidemijos.

 

(Ukmergės rajono savivaldybės direktoriaus įsakymas dėl gripo epidemijos paskelbimo 2016 m. vasario 1 d. Nr. 13-119). Apie kitą olimpiados (diktanto) datą informuosime papildomai.

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Darius Danielius

 

 

 

 

 

 

 

Rita Steponavičienė, 51443

 

Laba diena,

 

Siunčiame Vilniaus teritorinės ligonių kasos pranešimą spaudai Pradinukų piešinių konkursas „Mano šeimos gydytojas“.

 

 

 

 

VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

 

 

 

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI

 

 

 

2016 m. vasario4 d.

 

 

 

Pradinukų piešinių konkursas „Mano šeimos gydytojas“

 

 

 

Nuo vasario 1 dienos visoje Lietuvoje prasidėjo ligonių kasų organizuojamas pradinių klasių mokinių piešinių konkursas „Mano šeimos gydytojas“. Vilniaus teritorinė ligonių kasa (Vilniaus TLK) kviečia visus Vilniaus ir Alytaus apskričių bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių moksleivius dalyvauti ir piešti piešinius. Konkursas vyks iki kovo 31 dienos.

 

 

 

„Kviečiame visus Vilniaus, Alytaus, Druskininkų, Elektrėnų, Lazdijų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės ir Varėnos savivaldybėse gyvenančius pradinukus piešti ir dalyvauti konkurse„Mano šeimos gydytojas“. Tikimės, kad šis konkursas ne tik padidins pradinių klasių mokinių supratimą apie sveiką šeimą, bet ir paskatins jų šeimos narius labiau domėtis savo sveikata ir svarbiausio visiems šeimos nariams mediko teikiamomis paslaugomis. Mielipradinukų mokytojai ir tėveliai,nelikite nuošalyje ir paraginkite mažuosius dalyvauti konkurse“, –kviečia Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotoja Dalia Šimelienė.

 

 

 

Konkurso temą „Mano šeimos gydytojas“ atskleidžiantys piešiniai turi būti nupiešti ant A4 formato popieriaus lapo, laisvai pasirenkant piešimo techniką ir priemones. Kitoje piešinio pusėje turi būti užrašytas autoriaus vardas, pavardė, mokykla, klasė ir kontaktinė informacija. Piešinius užklijuotuose vokuose galima siųsti ar atnešti į Vilniaus TLK arbaVilniaus TLK atstovybes rajonuose (adresai nurodyti toliau). Viename voke gali būti ir vieno pradinuko, ir visos klasės, ir net visos mokyklos pradinukų darbai.

 

 

 

Piešinius vertins specialiai sudaryta komisija, kuri iš kiekvienos konkursedalyvaujančios savivaldybėsišrinks po 1 nugalėtoją ir 1 visos Vilniaus TLK veiklos zonos prizininką. Konkurso nugalėtojai ir prizininkas bus apdovanojami specialiais ligonių kasų prizais.

 

 

 

Prizininko piešinys kartu su kitų teritorinių ligonių kasų prizininkų darbais bus atspausdintas spaustuvėje ir pavirs atvirlaiškiu, kuriuo sveikiesiems ir sergantiesiems busprimenama, koks svarbus kiekvieno šeimos nario sveikatai ir gerovei yra šeimos gydytojas. Atvirlaiškiais tėveliai ir mamytės, močiutės ir seneliai, dėdės ir tetos, broliukai ir sesutės bus kviečiami apsilankyti pas šeimos gydytoją ir pasitikrinti sveikatą.

 

 

 

„Tikimės, kad kiekvienas, gavęs vaiko pieštą atviruką, kuriame nuoširdžiai primenama labiau rūpintis savo sveikata, nebus abejingas ir laiku kreipsis į savo šeimos gydytoją ne tik susirgęs, bet ir norėdamas išvengti ligos“, – sako D. Šimelienė.

 

 

 

Vaikų piešinių konkursas „Mano šeimos gydytojas“ yra ligonių kasų socialinės akcijos „Sveika šeima“, skirtos Tarptautinei šeimos dienai paminėti, dalis. Ši diena minima gegužės 15-ąją, tad  gražiausių darbų autoriai bus apdovanojami šventės išvakarėse – antrą gegužės savaitę.

 

 

 

Vaikų piešinių konkurso taisyklės skelbiamos Vilniaus TLK interneto svetainėjehttp://www.vilniaustlk.lt/failai/apie_mus/vaiku_piesiniu_konkurso_taisykles.pdf

 

 

 

KVIEČIAME DALYVAUTI!

 

Piešinius galima atsiųsti arba atnešti į Vilniaus TLK (Ž. Liauksmino g. 6, 01101 Vilnius) arba į TLK atstovybes savivaldybėse:

 

 

 

Alytaus poliklinika,Naujoji g. 48 (III a.), Alytus

 

Druskininkų PSPC,M. K. Čiurlionio g. 82, 103 kab., Druskininkai

 

Elektrėnų PSPC,Taikos g. 6A, 102 kab., Elektrėnai

 

Lazdijų PSPC,Kauno g. 8, 1 kab., Lazdijai

 

Šalčininkų PSPC, Nepriklausomybės g. 38,202 kab., Šalčininkai

 

Širvintų PSPC, P. Cvirkos g. 13, 214 kab., Širvintos

 

Švenčionių PSPC, Strūnaičio g. 3, 101 kab., Švenčionys

 

Trakų PSPC,Mindaugo g. 17, 110kab., Trakai

 

Ukmergės PSPC, Vytauto g. 105, 102 kab., Ukmergė

 

Varėnos PSPC,M. K. Čiurlionio g. 61, 107 kab., Varėna

 

 

 

Kontaktai konkurso dalyviams – pradinių klasių moksleiviams, jų tėveliams ir pradinių klasių mokytojams Vilniaus TLK veiklos zonoje:

 

Eglė Matikiūnaitė, tel. (8 5)  210 0056, el. p. Egle.Matikiunaite@vlk.lt

 

 

 

 

 

Vilniaus teritorinės ligonių kasos informacija

 

 

 

 

 

 

Laba diena,

Prašau persiųsti konkurso nuostatus Jūsų miesto, rajono mokykloms, turinčioms 4 klases.  

 

Dėkojame

 

 

Pagarbiai

Danutė Ragelienė

Jonavos rajono savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

Vyriausioji specialistė

Žeimių g. 13, Jonava

Tel. (8 349) 50 044,  el. p. danute.rageliene@jonava.lt

 

PATVIRTINTA

                                                                 Jonavos suaugusiųjų švietimo centro

                                                                 direktoriaus 2016 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 1V-10

 

 

 

RESPUBLIKINIO IV KLASIŲ MOKINIŲ LIETUVIŲ KALBOS DIKTANTO

KONKURSO „ RAŠAU DIKTANTĄ 2016“

 

NUOSTATAI

 

 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

 

1. Respublikinio IV klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkurso „ Rašau diktantą 2016“ nuostatai (toliau – nuostatai) yra parengti remiantis Jonavos rajono savivaldybės mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų rajoninių renginių organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Jonavos savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 13B-452 ir Jonavos rajono pradinio ugdymo metodinių grupių pirmininkų metodinio būrelio planu.

2. Nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, dalyvius, organizavimo, vertinimo ir apdovanojimo tvarką.

3. Konkurso tikslas - ugdyti pasididžiavimą ir domėjimąsi savo kalba, atskleidžiant teisingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius.

4. Diktantas – diktuojamo teksto užrašymas aiškia (lengvai įskaitoma) rašysena.

5. Diktantą parengia, diktuoja ir vertinimo komisiją sudaro Jonavos suaugusiųjų švietimo centro direktoriaus įsakymu paskirti Jonavos rajono pradinio ugdymo mokytojai.

6. Konkursą organizuoja Jonavos pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Valdonė Šimonytė ir pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Laimutė Vagnerienė.

7. Konkurso koordinatorė Rita Dapšienė, Jonavos pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

II. KONKURSO DALYVIAI

 

8. Kviečiami dalyvauti respublikos bendrojo lavinimo mokyklų IV-tų  klasių  mokiniai (iš mokyklos 1 ketvirtokas).

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

9. Informacija apie konkursą skelbiama Jonavos pradinės mokyklos internetinėje svetainėje www.pradine.jonava.lm.lt

10. Konkursas vykdomas dviem etapais.

11. I etapas.  Diktantas rašomas mokykloje:

11.1. diktantą parengia ir  vertinimo komisiją sudaro bendrojo lavinimo mokyklos direktoriaus įsakymu paskirti mokytojai; 

11.2. vertinimo komisija skelbia konkurso nugalėtojus, organizuoja apdovanojimus. 1-os vietos nugalėtoją deleguoja į II etapą.

12. II etapas. Diktantas rašomas 2016 m. vasario 24 d. 1100 val. Jonavos pradinėje mokykloje (Smėlio g. 11,  Jonava):

12.1. konkurso dalyvis diktantą rašo organizatorių pateiktame užkoduotame liniuotame lape savo rašymo priemone, nenaudodamas korektūros priemonių (juostelių, pieštukų, tepiklių ir pan.);

12.2. diktanto apimtis – iki 110 žodžių;

12.3. diktanto rašymo ir pasitikrinimo trukmė -  45 min.

13. II –jo etapo diktanto parengimui ir nugalėtojų išrinkimui sudaroma vertinimo komisija (toliau komisija).

14. Komisiją sudaro:

14.1 Rita Dapšienė - komisijos pirmininkė, Jonavos pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

14.2 Nariai:

14.2.1 Nijolė Dvareckienė – Jonavos Panerio pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

 

 

 

 

14.2.2 Česlova Jakutavičienė – Jonavos Justino Vareikio progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

 

 

 

 

14.2.3 Genovaitė Jurkevičienė – Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

14.2.4 Nomeda Kasperavičienė – Jonavos Panerio pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė;

14.2.5 Lina Korsakienė – Jonavos mokyklos–darželio „Bitutė“ pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

14.2.6 Valdonė Šimonytė – Jonavos pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.

15. Mokyklos, norinčios dalyvauti konkurse, atsiunčia  dalyvio paraišką (1 priedas) iki 2016 m. vasario 19 d. (imtinai) el.  paštu: jonavospradine@gmail.com

Kontaktiniai telefonai: (8 349) 66 040 arba (8 349) 66 039.

16. Susidarius organizatorių numatytai dalyvių grupei, paraiškos nebebus registruojamos. Mokyklos apie tai gaus informaciją elektroniniu paštu.

17. Apie konkurso dalyvio pakeitimą pranešti iki 2016 m. vasario 23 d.

18. Kilus neaiškumams dėl diktanto įvertinimo, per penkias darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo galima kreiptis į darbų vertinimo komisiją.

19. Su mokinių darbais galima susipažinti  Jonavos pradinėje mokykloje iki 2016 m. kovo 4 d.

 

VI. VERTINIMO TVARKA IR KRITERIJAI

 

20. Diktantai taisomi vasario 24-25 dienomis.

21. Vertinant darbus vadovaujamasi Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis ir šiais kriterijais:

21.1. klaidų skaičius (kuo mažesnis);

21.2. taisyklingas raidžių rašymas ir jungimas;

21.3. rašto aiškumas (įskaitomas, tvarkingas, estetiškas).

 

VIII. KONKURSO LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMO TVARKA

 

22. Konkurso laimėtojai skelbiami 2016 m. vasario 29 d. Jonavos pradinės mokyklos svetainėje www.pradine.jonava.lm.lt. Dalyvių rezultatai į mokyklas išsiunčiami elektroniniu paštu.

23. I – III vietų laimėtojai apdovanojami Jonavos suaugusiųjų švietimo centro padėkos raštais.

24. Mokytojai, parengę prizines vietas užėmusius mokinius, paskatinami Jonavos suaugusiųjų švietimo centro direktoriaus įsakymu reiškiama padėka.

25. Visi konkurso dalyviai apdovanojami Jonavos pradinės mokyklos padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis, mokytojai – padėkos raštais.

 

IX. SOCIALINIAI PARTNERIAI

 

26. Jonavos suaugusiųjų švietimo centras.

27. UAB „Fotospektras“.

28. B. Benaitienės IĮ „Mubas“.

 

 

 

Respublikinio IV klasių mokinių

lietuvių kalbos diktanto konkurso

„Rašau diktantą 2016“ nuostatų

1 priedas

 

 

 

 

RESPUBLIKINIO IV KLASIŲ MOKINIŲ LIETUVIŲ KALBOS DIKTANTO KONKURSO „RAŠAU DIKTANTĄ 2016“

DALYVIO PARAIŠKA

 

Konkursas vyks 2016 m. vasario 24 d. 1100 val.

Jonavos pradinėje mokykloje, Smėlio g. 11,  Jonava

Konkurso dieną dalyvių registracija pradedama nuo 1000 val.

 

Dalyvio pavardė,

vardas

 

Mokykla

 

 

Miestas (rajonas)

 

 

Mokyklos adresas

(su pašto kodais)

 

 

Mokyklos el. paštas

 

 

Mokytojo pavardė, vardas

 

Mokytojo kvalifikacija

 

 

Mokytojo telefonas,

el. paštas

 

 

Ar valgysite pietus

(≈ 2€)?         mokinys               

                     mokytoja

 

 

taip      ne

taip      ne

 

 

 

Užsiregistruoti dalyvauti konkurse galima iki 2016 m. vasario 19 d.

 

Užpildytą dalyvio paraišką siųsti el. paštu jonavospradine@gmail.com

 

Laba diena.

 

Persiunčiame Jums Europos Komisijos inicijuojamo 7-10 metų moksleivių piešinių varžytuvių „Duok 5“ ("Give me 5"), skirto romų ir ne romų vaikų bendradarbiavimui, organizavimo dokumentus.

Prašome išplatinti šią informaciją pradinėse mokyklose ir mokyklose, kuriose yra pradinės klasės, ypač jei tose klasėse mokosi ir romų vaikai, ir paskatinti mokyklas aktyviai dalyvauti varžytuvėse.

Tikimės, kad bendra veikla, aktyvus dalyvavimas pasitarnaus ugdant demokratines vertybes.

 

Pagarbiai

 

 

 

Ona Čepulėnienė

Švietimo ir mokslo ministerijos

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus

vyriausioji specialistė

tel. 8 5 2191151

 

 

 

Lapkričio 26 d. 12 val. Vidiškių pagrindinėje mokykloje vyks rajoninė pasaulio pažinimo šventė- konkursas ,,Aš ir pasaulis“.  Pasitikrinsime, ką žinome apie sveiką gyvenseną, ekologiją, žmogaus kūną, kaip pažįstame gamtą, Lietuvą,  Lietuvos žymius žmones,  savo šalies kaimynus, atliksime kūrybinę užduotį.

                      Kviečiame dalyvauti III klasių (kaimo mokyklų-jungtinių klasių) 4 mokinių komandą. Būtų malonu, jei prisistatytumėte liaudies žaidimu arba daina.

Prašytume paraiškas pateikti iki 2015 m. lapkričio 23 dienos vyr. specialistei Ramunei Bakučionienei.

 

Su pagarba

Ramunė Bakučionienė,

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

tel.  8(340) 63987

el. paštas r.bakucioniene@ukmerge.lt

 

Kvietimas į seminarą

Akimirkos iš pradinio ugdymo mokytojų metodinės dienos

,, Mokytojo darbo įtaka vaiko gerovei ir motyvacijai"

 

https://youtu.be/xCGPPlWB9jo

GERBIAMI PEDAGOGAI,

PATEIKIAMA INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PRIEŠRUGSĖJINIUS RENGINIUS

2015 METŲ RUGPJŪČIO 26- 28 DIENOMIS


Pradinio ugdymo mokytojai renkasi ,,Šilo" pagrindinėje mokykloje rugpjūčio 26 d. 10. 00 val.


Laba diena, informuoju, kad tradicinė pavasarinė ketvirtokų šventė vyks 2015 m. gegužės 27 d. 11 val. Ukmergės Kultūros centre. Prašyčiau iki 2015 m. gegužės 7 d. pateikti puikiai besimokančiųjų sąrašus. Paraiškoje nurodoma mokykla, vaiko vardas, pavardė, klasė, mokytojo vardas, pavardė.

 

Su pagarba

Ramunė Bakučionienė,

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

tel.  8(340) 63987

el. paštas r.bakucioniene@ukmerge.lt

 

ĮSAKYMAS DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PIRMŲ KLASIŲ MOKINIŲ DAILIOJO RAŠTO KONKURSO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO
Dėl pirmų kl rašto konkurso.doc
Microsoft Word документ 34.0 KB
ĮSAKYMAS DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KETVIRTŲ KLASIŲ MOKINIŲ 2015 M. STANDARTIZUOTŲ TESTŲ VERTINIMO KOMISIJŲ SUDARYMO
Dėl komisijų stand testų.doc
Microsoft Word документ 57.5 KB
Konferencija
konferencijos nuostatai geras.doc
Microsoft Word документ 61.0 KB
Matematikos olimpiada
Dėl 4 kl matemat olimp-1.doc
Microsoft Word документ 35.5 KB
Motinos diena
Dėl renginio Motinos dienai.doc
Microsoft Word документ 57.0 KB

Gerbiami savivaldybių Švietimo skyrių vadovai, darbuotojai, mokytojai, auklėtojai, biblioteninkai,

 

į Jus kreipiasi Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“, kurio tikslas – skatinti vaikus kuo daugiau skaityti bei rūpintis, kad vaikiška knygelė būtų pasiekiama kiekvienam vaikui, atstovai. Vykdydamas projektus, fondas bendradarbiauja su Lietuvos rašytojų sąjunga ir Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriumi.

Netrukus paskelbsime antrojo Nacionalinio vaikų literatūros konkurso laureatus ir įteiksime premijas už geriausias naujas vaikiškas knygas. Konkurso laureatų knygos bus išleistos 10 000 tiražu kaip Vaikų bibliotekėlės leidiniai ir bus padovanotos mokykloms, darželiams, bibliotekoms, vaikų ligoninėms, vaikų globos namams ir pan. Šiais metais vaikus pasieks 13 pirmųjų šios bibliotekėlės knygų, kurios išleistos 2014 m.

„Mažųjų knygų bičiulių festivalis“ rengiamas jau antrus metus. Jis skirtas motyvuoti vaikus skaityti lietuviškas vaikiškas knygeles. Šiame festivalyje kviečiame dalyvauti vaikų darželių ugdytinius ir pradinių klasių moksleivius. Vaikai dalyvaus skaitymuose bei rengs spektaklius pagal pasirinktas rašytojos Aldonos Liobytės pasakas.


 Kiekvienas festivalyje dalyvausiantis vaikas dovanų gaus po tris Nacionalinio vaikų literatūros konkurso 2015 m. laureatų knygeles. Kiekviena auklėtoja ir mokytoja, prisidėjusi prie spektaklių statymo, dovanų gaus naują Vytauto Kirkučio knygą apie Naisių žemės istoriją ir dabartį.

 

Pagarbiai,

Andrius Mamontovas,

Ramūnas Karbauskis,

Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ steigėjai

 


 

Kontaktai:

Jolanta Zigmantienė,

Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ direktorė,

tel. +370 615 578 53 arba el. p.: projektai@svieskimevaikus.lt

 

Konkurso aprašas pridedamas.

 
Laiškas-kvietimas.doc
Microsoft Word документ 246.5 KB
Mazųjų knygų bičiulių festivalis 20
Microsoft Word документ 245.0 KB
Registracijos forma_Mazuju knygu biciuli
Microsoft Word документ 254.5 KB
Kviečiame dalyvauti konkurse ,,PROFESIJŲ LABIRINTUOSE"
konkursas Profesijų labirintuose (1).pdf
Adobe Acrobat документ 728.7 KB

                            Gerbiami būsimųjų pirmokų Tėveliai,
Jei dar nepasirinkote mokyklos savo vaikui, tai paskubėkite ir pateikite prašymus į artimiausią mokyklą. Klasės komplektuojamos iki š.m. kovo 1 dienos.

Laba diena,

 

artėjant Vaikų finansinio švietimo savaitei, Lietuvos bankas skelbia kūrybinį konkursą moksleiviams „Mano kišenpinigių istorija“. Vaikai kviečiami dalytis savo patirtimi, ką galima nuveikti sumaniai taupant kišenpinigius.

„Kišenpinigiai kiekvienam vaikui yra, ko gero, pirmasis pajamų šaltinis. Kartu tai yra ir galimybė pradėti savarankiškai tvarkyti asmeninius finansus: mokytis planuoti, taupyti ir apsispręsti, kaip pinigus leisti. Vaikų finansinio švietimo savaitė yra puiki proga mokytojams ir tėvams padiskutuoti su vaikais jiems rūpimais finansų klausimais,“– sako Vilius Šapoka, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktorius.

Kūrybinis konkursas vyks vasario 9–kovo 2 d. (imtinai). Jame gali dalyvauti 1–12 klasių mokiniai, jie varžysis trijose amžiaus grupėse. Geriausius kiekvienos amžiaus grupės darbus rinks Lietuvos banko sudaryta komisija. 

Kiekvienos amžiaus grupės pirmųjų trijų vietų laimėtojai bus apdovanoti Lietuvos banko įsteigtais prizais. Atminimo dovanėle bus apdovanotas originaliausio darbo autorius. Su kūrybinio konkurso sąlygomis galima susipažinti čia (www.pinigubite.lt).

Šiais metais Vaikų finansinio švietimo savaitė Lietuvoje bus minima kovo 9–17 d. ir bus gausi renginių: įvairios finansų įstaigos kvies moksleivius į ekskursijas, paskaitas, organizuos testus ir proto mūšius. 

 

Prašyčiau informaciją paskleisti mokykloms.

 

Pagarbiai,

Marytė Skakauskienė

Švietimo ir mokslo ministerijos

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus

vyriausioji specialistė

Laba diena,

Šiuo metu rengiamas 2015-2017 mokslo metų Pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo plano projektas.

 

Norėtume sužinoti, kokių pastabų/siūlymų dėl bendrojo ugdymo plano turi  mokyklos (vadovai, mokytojai) ir savivaldybių  švietimo skyrių specialistai: kokias nuostatas tikslinga būtų koreguoti, pakeisti (ir kaip) ar atsisakyti; kokius ugdymo programos įgyvendinimo aspektus reikėtų daugiau detalizuoti ar paaiškinti ir kt. 

 

Pastabų ir siūlymų lauktume iki šių metų vasario 10 d. adresu el.p.  egidija.nausediene@smm.lt.   

 

Prašytume šią žinutę persiųsti pavaldžioms mokyklos, įgyvendinančioms pradinio ugdymo programą,  taip pat Jūsų skyriuose pradinį ugdymą kuruojančiam specialistui.

 

Iš anksto dėkojame.

 

Pagarbiai,

Egidija Nausėdienė,

ŠMM Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius,

Tel. 8-5 2191257 

Mob. 8698 17507


Laba diena,

Noriu informuoti, kad tinklalapis yra papildytas naujomis temomis:"Scenarijai", "Augame sveiki".

Galite siųsti įvairią informaciją, nuorodas fizinio aktyvumo tema, sveiko maitinimosi rekomendacijas, receptus.

Taip pat galite siųsti įvairių švenčių ir renginių scenarijus.


Nebijokime pasidalinti savo gerąja patirtimi.

Laba diena,

rašau iš Asociacijos "Metų muzikos apdovanojimai". Noriu pakviesti Jūsų mokyklos klases dalyvauti įspūdingiausių metų muzikos apdovanojimų M.A.M.A. 2014 konkurse ir gauti išskirtinę galimybę tapti M.A.M.A.2014 klase, apsilankyti renginyje nemokamai bei susipažinti su renginio užkulisiais, Lietuvos muzikos pasaulio atstovais bei vaikščioti raudonuoju kilimu, kuriuo tą vakarą žengs Lietuvos įžymybės.

Ar nori pasijusti tikra įžymybe? Žengti raudonuoju kilimu su žymiausiais Lietuvos žmonėmis?
O gal įdomu pamatyti, kokios emocijos užplūsta atlikėjus šventės užkulisiuose? Visa tai – ranka pasiekiama! Įtikink M.A.M.A. organizatorius bei atlikėjus, kad tavo klasė labiausiai nori patekti į apdovanojimus ir jau 2015 m. sausio 30 d. susitiksi su jais ne tik ceremonijos salėje, bet ir užkulisiuose.

Konkurso sąlygos labai paprastos – klasė turi nufilmuoti 30-ies sekundžių vaizdo klipą, ir jame kuo įtikinamiau ir originaliau įrodyti organizatoriams bei atlikėjams, kad yra verta vadintis „M.A.M.A. 2014 klase“ ir pasirengusi žengti raudonuoju kilimu. Klipo filmavimui reikia įtikinti visą klasę, o jį nufilmuoti galima ir mobiliaisiais telefonais – svarbu idėja, o ne techniniai sprendimai.

Trumpuosius klipus galima siųsti iki gruodžio 31 d. el.paštu: info@muzikosapdovanojimai.lt, kartu nurodant mokyklos pavadinimą, adresą, savo klasės pavadinimą ir kontaktinį asmenį. Nugalėtojų klasė bus paskelbta sausio 10 d.


www.muzikosapdovanojimai.lt

         Kviečiame dalyvauti Barbaros Petchenik vardo vaikų žemėlapio konkurse "Mano vieta šiandienos pasaulyje”

www.ikimokyklinis .lt


Darbus konkursui iki 2015 m. vasario 18 d. siųskite adresu:

Vaikų žemėlapio konkursui

Lietuvos Kartografų draugija

M.K. Čiurlionio g. 21

LT- 03101 Vilnius

Kviečiame dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės organizuojamame konkurse „Mano stebuklingos Kalėdos“.

Detalesnę informaciją rasite pridėtame priede.

 

Pagarbiai

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius


scan0054.pdf
Adobe Acrobat документ 1.0 MB
Piešinių konkursas
Piešinių konkursas Kovo 11.doc
Microsoft Word документ 33.0 KB

TV3 ir SEB banko labdaros projekto „Išsipildymo akcija“ organizatoriai ieško talentingo vaiko, kuriam būtų reikalinga pagalba.  

 

Anketą reikia užpildyti iki lapkričio 20 dienos. Talentingo vaiko istorijos atrankos anketa skelbiama Išsipildymo akcijos interneto puslapyje

www.issipildymoakcija.lt

Kvietimas į konferenciją
Kvietimas_Konferencija_Profesinis inform
Microsoft Word документ 158.0 KB

GLOBALAUS ŠVIETIMO SAVAITĖ LIETUVOJE

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Lietuvos vaikų ir jaunimo centru, kitais socialiniais partneriais 2014 m. lapkričio 15-23 d. kviečia Jus, mokyklų ir vietos  bendruomenes dalyvauti Globalaus švietimo savaitės renginiuose, akcijose, konkursuose ir prisijungti prie Europoje ir kitų šalių iniciatyvų, diskutuoti įvairiomis maisto saugumo, vystomojo bendradarbiavimo ir darnaus vystymosi temomis.

2014 metų tema Maisto saugumas. Globalaus  švietimo savaitė - tai kampanija, kurią kiekvienais metais inicijuoja Šiaurės–Pietų centras prie Europos Tarybos kartu su nacionaliniais partneriais iš 47 šalių. Lietuvoje vyksta šie ir kiti Globalaus švietimo savaitės renginiai:

 

Tarptautinė konferencija „Vaiko teisių apsaugos pasiekimai: iššūkiai ir galimybės“http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2443&p_d=152168&p_k=1

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, bendradarbiaudama su Europos Taryba ir  Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetu, 2014 m. lapkričio 6–7 d. Lietuvos Respublikos Seime organizavo tarptautinę konferenciją, kurios tikslas – paminėti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 25 metų jubiliejų.

 

VIII Lietuvos mokinių parlamento I – oji Sesijahttp://www.lmp.lt/lmp-rinkimai.htmlhttp://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2443&p_d=152542&p_k=1  ;  http://www.smm.lt/

Lapkričio 14 d. Lietuvos Respublikos Seime – naujai išrinkto 8-ojo Lietuvos moksleivių parlamento I-oji sesija. Sesijos metu bus išrinktas Lietuvos mokinių parlamento pirmininkas ir pavaduotojai, vyks diskusijos su Lietuvos Respublikos Seimo nariais, ekspertais, plenariniai grupių posėdžiai ir kt. 2014 m. lapkričio 15 d. Lietuvos moksleivių parlamento sesija – Švietimo ir mokslo ministerijoje.

 

Švietimo sistemos dalyvių forumas  ,,Ar mokykla atvira šiuolaikiniam pasauliui?“ (lapkričio 21 d.)

Parodos ,,Mokykla“ metu LITEXPO parodų rūmuose ( Žinių studijos erdvėje) organizuojamas forumas, kurio tikslas aptarti švietimo sistemos perspektyvas, galimybes ir gebėjimą ugdyti globaliai mąstančius, atsakingus už save ir savo aplinką piliečius. Forume kviečiami dalyvauti ugdymo įstaigų vadovai, pedagogai, moksleiviai, tėvai, nevyriausybinių organizacijų atstovai.

 

Vystomojo švietimo ir informavimo renginys ,,Pasaulis ir aš" (lapkričio 14 d.)http://savaite.lvjc.lt/kategorijos/vystomojo-svietimo-ir-informavimo-diena-pasaulis-ir-as/15
Renginio metu vyksta teoriniai ir praktiniai seminarai pedagogams, kūrybinės dirbtuvės, metodinės literatūros ir metodinių bei mokymo priemonių ir stendinių pranešimų pristatymai,  diskusijos vystomojo bendradarbiavimo ir globalaus švietimo tema.

Nacionalinė akcija ,,Gerumo  pietūs“http://savaite.lvjc.lt/kategorijos/socialine-akcija-gerumo-pietus/15

Kartu su partneriu „Maisto bankas“, LVJC kviečia mokyklas įsijungti į maisto rinkimo bei dalijimosi juo akciją. Tinklapyje www.savaite.lvjc.lt mokykloms siūlomi įvairūs variantai, kaip surinktą maistą perduoti jo stokojantiems bendruomenės nariams. Akcijos tikslas - ugdyti mokinių solidarumą, atkreipti dėmesį atitinkamai į maisto švaistymo ar jo trūkumo skirtinguose socialiniuose sluoksniuose problemas.  

 

Veiksmo diena ,,Saugus maistas: man, tau, kiekvienam!(lapkričio 17 d.)http://savaite.lvjc.lt/kategorijos/veiksmo-diena-saugus-maistas-man-tau-kiekvienam/15 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centre organizuojamos mokiniams skirtos kūrybinės dirbtuvės, paskaitos, filmų peržiūros, skatinančios susimąstyti apie pasaulines maisto problemas, supažindinančios su vaikų ir jaunimo gyvenimo sąlygų skirtumais skirtingo išsivystymo šalyse, kitomis maisto saugos problemomis.

 

Plakato ir piešinių konkursas „Maistas visiems“http://savaite.lvjc.lt/kategorijos/plakato-ir-piesiniu-konkursas-maistas-visiems/15

Vaikai ir jaunimas kviečiami piešti piešinius, kurti socialinę reklamą (plakatus), atspindinčią įvairius maisto saugumo aspektus: būtiną gausą, maisto prieinamumą ir vartojimą, atitinkantį sveikos mitybos principus.

 

Savaitės meniu konkursas „Valgau tai, kas .....“http://savaite.lvjc.lt/kategorijos/savaites-meniu-konkursas-valgau-tai-kas/15

Konkursas skirtas susimąstyti, kokius produktus būtų sveikiausia ir geriausia valgyti, norint patenkinti fiziologinius  poreikius bei  siekiant nekenkti mus supančiai aplinkai. Taip pat siekiama atkreipti dėmesį, kokie vietiniai produktai galėtų būti naudojami dažniau, kokį poveikį maistas ant mūsų stalo turi aplinkai? Moksleiviai kviečiami sukurti sveikų, skanių ir draugiškų aplinkai patiekalų meniu savaitei.

 

Rašinio konkursas „Ką valgo pasaulio vaikai?“  – http://savaite.lvjc.lt/kategorijos/rasinio-konkursas-ka-valgo-pasaulio-vaikai/15

Siekiant paskatinti vaikus susimąstyti apie pasaulines maisto problemas, ugdyti empatiją ir solidarumo su savo bendraamžiais kitose pasaulio šalyse jausmą, inicijuojamas rašinio konkursas, kurio metu mokiniai  nagrinėja ir lygina, kokius maisto produktus ir  kiek vartoja  vaikai ir jaunimas kitose pasaulio šalyse.

 

Foto reportažų konkursas „ Mano krašto maistas“http://savaite.lvjc.lt/kategorijos/foto-reportazu-konkursas-mano-krasto-maistas/15

Konkurso metu mokiniai skatinami nuotraukose atskleisti savo regiono maitinimosi tradicijas ir šiuolaikines tendencijas, tuo pačiu raginami pasidomėti, ką ant mūsų stalo gali patiekti vietiniai gamintojai, ūkininkai ir taip propaguoti  vietinio, šalia užauginto ir pagaminto  maisto vartojimą.

 

Maltiečių ordino projektas „Įmonių dienos vaikams ir su vaikais 2014“http://maltieciai.lt/maltieciu-vaiku-dienos-centru-aukletiniai-dalyvauja-socialiniame-projekte-imoniu-dienos-vaikams-ir-su-vaikais-2014/

Projekto tikslas – supažindinti vaikų globos namų auklėtinius su įvairių profesijų atstovais, lankytis jų darbo vietose, atlikti tam tikrus darbus bei užduoti rūpimus klausimus.

Jo metu 8 – ių Maltos ordino pagalbos tarnybos Vaikų dienos centrų ir 27 kitų Lietuvos vaikų globos įstaigų vaikai spalio–gruodžio mėnesiais lankosi daugiau kaip 40-yje šalies įmonių bei įstaigų.

 

Daugiau apie Globalaus švietimo savaitę Lietuvojewww.savaite.lvjc.lt

 

Daugiau informacijos apie Globalųjį švietimą ir veiklas kitose šalyse EK tinklalapyje –  http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/GE/GE/GEW/0GEW2014_en.asp#TopOfPage

 

Nacionalinis Globalaus švietimo savaitės koordinatorius – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

 

Renginių organizatorius – Lietuvos vaikų ir jaunimo centras


     Laba diena, informuoju, kad Pasaulio pažinimo viktorina nukeliama į lapkričio 26 dieną. Renginio laikas nesikeičia. Registruotis galite iki lapkričio 21 dienos.

 

Su pagarba

Ramunė Bakučionienė,

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

tel.  8(340) 63987

el. paštas r.bakucioniene@ukmerge.lt

 

Parengtas metodinis leidinys „Pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ugdymas sprendžiant praktines problemas“

Įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Pradinio ugdymo tobulinimas“ parengtas metodinis leidinys „Pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ugdymas sprendžiant praktines problemas“. Leidinio autorės – A. Kazlauskienė, R. Gaučaitė, R. Pocevičienė, E. Masiliauskienė, R. Vilutienė ir L. Norutienė.

Metodiniame leidinyje apžvelgiama kūrybiškumo samprata ir jo trikdžiai, aptariama pradinių klasių mokinių mokymosi potencialo ir poreikių pažinimas ir atpažinimas, palankios ugdomosios aplinkos kūrimas, pateikiama praktinių patarimų, kurie naudingi atliekant kūrybines užduotis. Nagrinėjami metodai, skirti ugdyti pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ir praktinius problemų sprendimo gebėjimus.

Metodinio leidinio priede pateikiami aprašyti, nufotografuoti ir nufilmuoti pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ugdymo sprendžiant praktines problemas metodų taikymo pavyzdžiai.

Skaitmeninė metodinio leidinio versija:

Metodinio leidinio priedą galite  parsisiųsti čia. Parsisiųskite visą DVD archyvą, jį išarchyvuokite viename aplanke. Priedo peržiūrai interneto naršyklėje atverkite priemone_web.html failą.

Piešinių konkurse Europos kalbų dienai paminėti

( dalyviai 3-19 metų vaikai ir jaunuoliai).

Apie tai skaitykite:

 

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/naujienos/kvietimai-i-renginius/piesiniu-konkursas-europos-kalbu-dienai-pamineti/17879

 

 

Diegiama mokytojams skirta skaitmeninė aplinka

„Ugdymo sodas“

   Ugdymo plėtotės centro specialistai diegia ir toliau kuria informacinę sistemą „Ugdymo sodas“. Sistemoje užsiregistravę pedagogai ras metodinės medžiagos, turės galimybę kurti ilgalaikius planus, rengti pamokų aprašus, naudoti skaitmenines mokymo priemones. Vėliau, „Ugdymo sodo“ aplinkoje bus vykdoma pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) duomenų apskaita ir stebėsena.

Kaip prisijungti? Interneto paieškoje įveskite „Ugdymo sodo“ adresą: https://sodas.ugdome.lt/. Spustelėkite mygtuką „Registracija“ ir pateikę šiek tiek duomenų susikurkite slaptažodį. Nurodę mokyklą, pridėkite sau mokytojo paskyrą ir laukite patvirtinimo.