Skaityti – vadinasi, gyventi, nes gyventi, vadinasi, žinoti, pažinti, suprasti.                                                

                                                                                  (M. Driuonas)

UKMERGĖS RAJONO PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO

 

VEIKLOS PLANAS 2016 – 2017 M.M.           

 

 

 

Metodinės veiklos kryptys:

 

  • bendradarbiavimas  su visomis mokyklų bendruomenės grupėmis;

 

 

 

  • efektyvus mokinio skaitymo  mokymas(-is) kiekvienoje pamokoje;                                                                                                                                                                     

 

§  pasitarimai.                     

 

Tikslas:                                                                                                                  

 

          Aktyvinti ir plėtoti bendradarbiavimą su rajono mokyklų metodinais būreliais, socialiniais partneriais.

 

Uždaviniai:

 

             Keistis informacija skleidžiant pedagoginę patirtį.

 

             Bendradarbiauti  su socialiniais partneriais besirūpinančiais vaikų ugdymu.

 

 

 

Tikslas:

 

                Sudaryti sąlygas kiekvieno vaiko saviraiškai atskleisti.

 

 

 

Uždaviniai:

 

             Organizuoti rajonines olimpiadas, konkursus, konferencijas, kuriose dalyvautų kuo daugiau mokinių.

 

             Sudaryti sąlygas mokiniams aktyviai dalyvauti respublikiniuose konkursuose, renginiuose skleidžiant informaciją pradinio ugdymo mokytojų tinklapyje.

 

     

 

Tikslas:  

 

             Didinti pedagoginę ir profesinę kompetenciją.

 

Uždaviniai:

             Skleisti pedagogines inovacijas ir praktinę patirtį rajone, respublikoje.

             Analizuoti standartizuotų ir kitų  testų rezultatus, tobulinti ugdymo procesą.

                Skatinti  mokinių norą skaityti, formuoti teigiamą požiūrį į skaitymą ir stiprinti   

             skaitymo svarbos suvokimą.

 

 

 

Metodinių užsiėmimų turinys:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Eil.

Nr.

Veiklos turinys

Data

Atsakingi

asmenys

Renginio

vieta

Numatomi

rezultatai

 

1.

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

Seminarai

 

Susitikimas su Tomu

Lagūnavičiumi

 

 

 

 

 

 

Susitikimas su Karalienės Mortos mokyklos steigėja A.Landsbergiene

 

 

 

2016/17 m.m.

 

 

 

 

 

 

2016/17 m.m.

 

 

 

UMŠC

 

 

 

 

 

 

 

 

     UMŠC

 

 

 

Ukmergės

„Šilo“

Pagrindinė mokykla

 

 

 

 

Ukmergės

„Šilo“

Pagrindinė mokykla

 

 

 

 

Įgis metodinių

ir praktinių

žinių

 

 

 

 

Įgis metodinių

ir praktinių

žinių

 

 

2.

 

 

2.1.

 

 

Metodinės dienos

 

,,Mokinių skaitymo gebėjimo ugdymas naudojant skaitymo korteles - strategijas"

 

 

 

 

2016/17   m.m.

 

 

 

Edita Usonienė, Kristina Adamonienė, Virginija Volungevičienė,Rasa Žemaitytė

 

 

Ukmergės

Dukstynos

pagrindinė

mokykla

 

 

 

 

Sukaups praktinių žinių

 

 

 

2.2.

 

 

 

Diskusijų stalas

Standartizuotų testų rezultatų aptarimas ,,Mano sėkmės istorija“

 

 

2017 m.

 

 

 

  D.Masevičienė

 

 

 

 

 

Ukmergės

Užupio pagrindinė

mokykla

 

 

Pasidalins pedagogine patirtimi

 

 

 

 

3.

 

 

 

Viktorinos, šventės, olimpiados, varžybos

 

Kvadrato varžybos III – IV kl.( miesto mokykloms)

 

 

 

 

2016 m.

lapkritis

 

 

 

 

Ukmergės rajono švietimo ir sporto skyrius

 

 

 

 

 

Suteiks galimybę atsiskleisti mokinių sportiniams gebėjimams

 

 

3.1.

 

Kvadrato varžybos III – IV kl.( kaimo mokykloms)

 

2016 m.

lapkritis

 

 

 

 

Ukmergės rajono švietimo ir sporto skyrius

 

 

Suteiks galimybę atsiskleisti mokinių sportiniams gebėjimams

 

 

3.2.

 

Estafetės „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ (miesto

mokykloms)

 

2017 m.

vasaris

 

 

Ukmergės rajono švietimo ir sporto skyrius

 

 

Suteiks galimybę atsiskleisti mokinių sportiniams gebėjimams

 

 

3.3.

 

Estafetės „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ (kaimo

mokykloms)

 

2017 m.

vasaris

 

 

Ukmergės rajono švietimo ir sporto skyrius

 

 

Suteiks galimybę atsiskleisti mokinių sportiniams gebėjimams

 

 

3.4.

 

Šviesoforo” varžybos

 

 

 

2017 m.

kovas

 

Nijolė Grotuzienė

 

Ukmergės Senamiesčio pagrindinė

mokykla

 

Įtvirtins įgytas saugaus eismo žinias

 

 

3.5.

 

Skaitymo skatinimo akcija ,,Skaitau – rašau – kuriu“

 

   2016 m.

   

Violeta Markauskienė

  

Ukmergės

Dukstynos

pagrindinė mokykla

 

Atsiskleis mokinių gebėjimai

 

3.6.

 

Rajoninė matematikos olimpiada 2,3,4 klasėms

 

 

 

   2017 m.

   kovas

 

 

Jurgita

Stankevičienė

 

 

 

 

 

 

  

Ukmergės

mokykla-darželis ,,Varpelis

 

 

 

 

Suteiks galimybę

atsiskleisti mokinių matematin-

iams gebėjimams

 

3.7.

 

Pasaulio pažinimo viktorina

miesto 3 klasėms ir kaimo jungtinėms klasėms

 

2016 m.

lapkritis

 

 

 

Rita

Gimžauskienė

 

 

 

Ukmergės raj.

Vidiškių pagrindinė mokykla

 

 

Skatins mokinius domėtis supančiu pasauliu

 

 

3.8.

 

Dailiojo rašto konkursas

1 – 4 klasių mokiniams

 

 

 

2017 m.

gegužė

 

  D.Masevičienė

 

 

 

 

 

Ukmergės

Užupio pagrindinė mokykla

 

Skatins mokinius domėtis gimtąja kalba

 

 

3.9

 

Lietuvių kalbos olimpiada (diktantas) 2-3-4 klasėms

 

 

2017 m.

sausis

 

Irana

Survilienė

 

 

Ukmergės

,,Šilo“

pagrindinė

mokykla

 

 

Atsiskleis mokinių gebėjimai

 

 

3.10

 

Foto paroda

,,Skaitanti Ukmergė“

 

 

2016-2017     m.m.

 

Pradinio ugdymo metodinio būrelio

nariai

 

 

UMŠC

 

Suteiks galimybę

pristatyti savo mokyklą

 

 

3.11

 

Ketvirtokų šventė

 

2017 m.

gegužės

paskutinė savaitė

 

 

 

B. Mickuvienė

 

Ukmergės

Dukstynos

pagrindinė

mokykla

 

 

Pajaus šventinę nuotaiką atsisveikins su pradine mokykla

 

 

Papildymas: 2017 m. kovo 10 dieną organizuojamas 1 pamoką visose mokyklose, kuriose vykdomas pradinis ugdymas, vaikams organizuojamas ,,Lietuvių liaudies žaidimų rytmetys”.  Viskas fotografuojama ar filmuojama ir skelbiama spaudoje.

 

2017 m. gegužės mėn.  Ukmergės  miesto šventėje organizuojame parodą ,,Mano Ukmergė”.

 

2017 m. gruodžio 4 d. organizuosime parodą ,, Iš kraičio skrynios Lietuvai”. Joje dalyvauja mokiniai ir jų artimieji, kurie  siuvinėja, karpo, neria...   

 

Pastabos:  1. Šviesoforo varžyboms  ruoštis pradedama  iš anksto. Nuostatus  rasite internete

 

adresu www.atsvaitas.lt