2015 m. gruodžio 3 dieną Dukstynos pagrindinės mokyklos padinių klasių mokytojos  mokykloje organizavo  rajono pradinių klasių mokytojų seminarą – diskusiją „Standartizuoti testai pradiniame ugdyme. Mano sėkmės istorija“.

   Seminare buvo dalijamasi gerąja patirtimi, diskutuojama, aptariamos šių dienų aktualijos. Išklausyti pranešimai apie mokinių motyvacijos skatinimą, jų sudominimą pamokų metu, aptarti tekstų nagrinėjimo metodai, pirmokų adaptacijos ir romų tautybės vaikų integracijos problemos. Pranešimus skaitė rajono pradinių klasių mokytojos M. Baškienė, R. Jaselienė, Ž. Karankevičė, E. Komarovienė, E. Leleikienė, V. Šlubelienė.

    Diskusijoje dalyvavo ir Ukmergės Švietimo Skyriaus specialistai R. Bakučionienė ir A. Augustinas, taip pat mokyklos direktorė D. Liumparienė, jos pavaduotojos L. Lučanova ir E. Usonienė.

     Atidžiai mokytojos išklausė išsamų A. Augustino pranešimą „Standartizuoti testai pradiniame ugdyme. Duomenų analizė“, išsiaiškino iškilusius klausimus.

    Apibendrindama seminaro – diskusijos rezultatus, mokyklos direktorės pavaduotoja E. Usonienė dar kartą pabrėžė, kad standartizuoti testai yra skiriami ne mokytojų atestacijai ar mokyklų lyginimui, o kiekvieno ugdytinio pridėtinės vertės (padarytos pažangos) nustatymui, tolesnių mokymo krypčių pasirinkimui. Ji  dar kartą paskatino mokytojas kūrybingiau žiūrėti į ugdymo procesą, aklai neprisirišti prie programų, nebijoti individualaus kelio pasirinkimo, ugdant jaunąją kartą.

2015-12-04                                                          Mokytoja Bronė Mickuvienė