UKMERGĖS ŠVIETIMO CENTRAS
Biudžetinė švietimo įstaiga, Vienuolyno g. 17 LT-20130 Ukmergė, tel. (8 340) 53509, el.p. direktorius@usc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195005532
Švietimo įstaigoms
PAŽYMA
DĖL DALYVAVIMO METODINĖJE DIENOJE "BŪSIMŲ PIRMOKŲ PASIEKIMŲ
LYGIS PRIEŠMOKYKLINIAME UGDYME"
2016-03-24 Nr.4-65-(1.11.)
Pažymima, kad 2016 m. kovo 23 d. Ukmergės r. Taujėnų gimnazijoje vykusioje metodinėje dienoje "Būsimų pirmokų pasiekimų lygis priešmokykliniame ugdyme" dalyvavo sąrašenurodyti pedagogai. Savo gerąją darbo patirtį pristatė:
Darius Kaplūnas, Ukmergės r. Taujėnų gimnazijos direktorius;
Vida Barinova, vaikų lopšelio-darželio .Eglutė" priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė;
Gražina Skapienė, mokyklos-darželio "Varpelis" priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė;
Aušra Danielienė, vaikų lopšelio-darželio "Nykštukas" priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė;
Sigita Krukauskienė, vaikų lopšelio-darželio "Žiogelis" priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė;
Vilma Saveikienė, vaikų lopšelio-darželio .Buratinas" priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė;
Genė Baronienė, Ukmergės r. Taujėnų gimnazijos pradinių klasių vyr. mokytoja;
Rasa Kiaušinienė, Ukmergės r. Taujėnų gimnazijos, priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja.

 


PRIDEDAMA. Dalyvių sąrašas, 1 lapas.
Direktorius Darius Danielius
Rita Steponavičienė, 51443

 

 

2016 m kovo 23 d.
Metodinės dienos „Būsimų pirmokų pasiekimų lygis priešmokykliniame ugdyme“ dalyvių sąrašas
Eil. Nr.     Dalyvio (-ės) vardas, pavardė            Ugdymo įstaiga
1             Oksana Kamarauskienė    Ukmergės "Ryto" specialioji mokykla
2              Aušra Kalinienė                Ukmergės "Šilo" pagrindinė mokykla
3              Daiva Gudėnienė              Ukmergės "Šilo" pagrindinė mokykla
4              Meilutė Baškienė               Ukmergės "Šilo" pagrindinė mokykla
5              Neringa Lemešovienė        Ukmergės "Šilo" pagrindinė mokykla
6              Neringa Paškauskienė        Ukmergės "Šilo" pagrindinė mokykla
7              Daiva Glasinskienė     Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla
8              Danutė Atkočiūnienė   Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla
9              Rita Gelūnienė            Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla
10            Vilma Rabazauskienė  Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla
11            Vilma Saveikienė         Ukmergės l/d „Buratinas“
12            Loreta Kalesnykienė     Ukmergės l/d „Eglutė“
13            Vida Barinova               Ukmergės l/d „Eglutė“
14            Aušra Danielienė           Ukmergės l/d „Nykštukas“
15            Alvyra Budrienė            Ukmergės l/d „Žiogelis“
16            Sigita Krukauskienė      Ukmergės l/d „Žiogelis“
17            Gražina Skapienė          Ukmergės mokykla-darželis "Varpelis"
18            Jolita Čepelionienė         Ukmergės mokykla-darželis "Varpelis"
19            Audronė Sedleckaitė   Ukmergės r. Deltuvos pagrindinė mokykla
20            Janė Miliauskienė        Ukmergės r. Deltuvos pagrindinė mokykla
21  Ramunė Bakučionienė Ukmergės r. savivaldybės administracijos            Švietimo ir sporto skyrius
22             Asta Pauliukienė          Ukmergės r. Siesikų gimnazija
23             Asta Kaplūnienė           Ukmergės r. Taujėnų gimnazija
24             Genė Baronienė           Ukmergės r. Taujėnų gimnazija
25             Jolanta Daniūnienė       Ukmergės r. Taujėnų gimnazija
26             Lina Krikštaponienė      Ukmergės r. Taujėnų gimnazija
27             Nijolė Janulienė            Ukmergės r. Taujėnų gimnazija
28             Natalija Kriščiūnienė      Ukmergės r. Taujėnų gimnazija
29             Rasa Kiaušinienė           Ukmergės r. Taujėnų gimnazija
30             Regina Pušinskienė        Ukmergės r. Taujėnų gimnazija
31             Rita Žudiene                  Ukmergės r. Taujėnų gimnazija
32             Regina Kižlaitė               Ukmergės r. Veprių pagrindinė mokykla
33             Rita Gimžauskienė       Ukmergės r. Vidiškių pagrindinė mokykla
34             Dalė Dukevičienė          Ukmergės r. Želvos gimnazija
35             Jolanta Butkienė           Ukmergės r. Želvos gimnazija
36             Jolanta Gelūnaitė          Ukmergės švietimo centras
37             Rita Steponavičienė       Ukmergės švietimo centras
38             Daiva Butkienė              Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla
39             Rasa Piešinaitė              Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla

 

Pažymos mano tinklapyje: http://mokytojameilutebaskiene.jimdo.com