Priešrugsėjinė paskaita, „Socialinio ir emocinio ugdymo svarba visuminiam vaiko ugdymui“  Ukmergės rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo  pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams.
                       Paskaitą skaitė Irma Liubertienė, Lietuvos socialinio ir emocinio ugdymo asociacijos prezidentė.
                            Pradinio ugdymo   metodinio būrelio narių  pasidalinimas patirtimi apie  praėjusių mokslo metų veiklų, vykdytų gerinant vaikų skaitymo ir rašymo ugdymo(si) pasiekimus.

                                               Skaitymo motyvacijos skatinimas

 

 

 

 

 

          Visi žinome, kaip yra svarbu, kad knyga lydėtų žmogų nuo pat gimimo, kokia yra neišmatuojama skaitymo nauda. Juk skaitymas ne tik suteikia informacijos, bet ugdo kūrybingumą, vaizduotę, protines galias.  Gaila, bet knygas neišvengiamai baigia išstumti kompiuteriai, televizija.  Padėti mokinukams pamilti knygas, skatinti  juos skaityti  yra vienas iš svarbiausių pradinukų mokytojo uždavinių.

 

          Skatindama įtraukti vaikus  į aktyvių skaitytojų gretas naudoju daug įvairių  skaitymo skatinimo metodų. Pastebėjau, kad didesnės naudos duoda  ir tokie netradiciniai metodai kaip skaitymo aplinkos keitimas. Su mokiniais dažnai užsukame ne tik į mokyklos biblioteką, bet labai dažnai aktyviai lankomės ir  miestelio bibliotekoje. Štai pavyzdžiui netradicinėje aplinkoje, apžiūrėję „Dėdės derliaus“ bei  Želvos kultūros namų meno vadovo Juozo Vasiliausko darbų parodas, kartu skaitėme knygutę, aptarėme ją, juokavome (priedas Nr. 1).

 

        Pernai su pirmokėliais lankėmės mūsų gimnazijos bibliotekoje, kur savo pirmąsias perskaitytas knygeles pristatė Želvos gimnazijos dalykų mokytojai, skaitė įdomiausias ištraukas (priedas Nr.2). Savo klasėje turime klasės perskaitytų knygų diagramą, renkame daugiausiai knygų per metus perskaičiusį mokinį, kuris gauna apdovanojimą, organizuojame „Popietes su knyga“, kurių metu mokiniai klausosi savo mokytojos knygos skaitymo, patys skaito garsiai knygutę siųsdami ratu. Savo namuose perskaitytas knygutes mokiniai aprašo skaitymo sąsiuvinuke. Taip mokomasi ne tik skaityti, bet ir  mintis reikšti raštu, taip pat tobulinami rašymo įgūdžiai.  Su mokinukais dalyvavome tarptautiniame piešinių dailyraščio konkurse „Skaitau lietuvišką pasaką“, kuriame mūsų klasės mokinės Linėja Paplauskaitė laimėjo I vietą, o Brigita Bareišytė – II vietą, gavo prizų. Darbai eksponuojami Simono Daukanto progimnazijos svetainėje http://daukantopagrindine.vilnius.lm.lt.migdolas.serveriai.lt/Progimnazijos_renginiai_2014-2015. Tai labai paskatino visus klasės mokinius toliau skaityti knygutes, jas iliustruoti. Dalyvavome ir Respublikiniame 1-4 pradinių klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkurse „Iliustracija perskaitytai knygai“, kuriame pirmokėlė Linėja Paplauskaitė gavo padėką ir prizą už meniškiausiai atliktą  iliustraciją. Per vasarą vaikai skaitė knygutes netradicinėje aplinkoje namuose, pasakojo įspūdžius, rodė nuotraukas (priedas Nr. 3).

 

        Šįmet planuoju į klasę pasikviesti tėvelius, senelius, kurie pasidalintų įspūdžiais apie savo vaikystėje skaitytas knygeles ir savo pavyzdžiu skatintų vaikus skaityti. Dalyvausime mokykloje organizuojamoje akcijoje „Ilgiausias knygos skirtukas“, kur mokinukai iliustruos savo perskaitytas  knygutes, ruošimės nuotraukų parodai „Skaitau namuose“, surengsime viktoriną „Daug skaitau – daug žinau“, su antrokėliais keliausime į darželį ir sudalyvausime akcijoje „Skaitau mažiesiems“. Taip pat dalyvausime „Geriausios metų knygos“ rinkimuose, inscenizuosime pasirinktą kūrinį ir jį vaidinsime Kalėdinėje šventėje. Pavasarį dalyvausime tarptautinės vaikų knygų dienos minėjime bibliotekoje. Mokinukai ieškos informacijos internete ir ruošis pristatymą tema „Mano mylimiausias rašytojas“, kurs eilėraštukus, rinksime įdomiausius, o pavasarį juos vaikai pristatys  gimnazijoje organizuojamoje kasmetinėje „Pavasario poezijos“ šventėje, kur kartu susitiks su kiekvienais metais šventėje dalyvaujančiais mūsų mokyklą baigusiais poetais, rašytojais.

 

         Vaikams labai svarbu suaugusiojo pavyzdys. Tai pati geriausia motyvacija, todėl raginu tėvelius to nepamiršti, padėti savo vaikams augti su knyga, nes mus vienija bendras tikslas – skaitantis vaikas. Siekime šio tikslo kartu!

 

 

 

 

     Želvos gimnazijos pirmokėliai klausosi lietuvių k. mokytojos skaitomos mėgstamos pasakos. Želvos gimnazijos antrokams savo pirmąsias knygeles skaito chemijos ir dailės ir technologijų mokytoja J. Gineikienė ir rusų k. mokytoja ir socialinė pedagogė A. Stankevičienė.

 

 

Skaitymo skatinimo iniciatyvos

 

 

 

·         Mokiniai skaito pasakas vaikų darželyje;

 

·         Knygų, laikraščių skaitymas Senelių namuose;

 

·         Leidžiami (piešiami) plakatai „Iš kokių mes knygų?“;

 

·         Pagal knygas sudaryta kryžiažodžių knygutės. Skaitydami sprendžia kryžiažodžius;

 

·         Leidžia „Antrokų karalystės knygą“. Kiekvienas mokinys turi po lapą ir stengiasi „pasikviesti“ kuo daugiau tarnų – perskaitytų knygų veikėjų;

 

·         Už perskaitytą knygą gauna žetoną. Praėjus sutartam laikui (mėn., pusmečiui) daroma mugė. Vaikai už žetonus gali „nusipirkti“ prizų;

 

·         „Knygas skaitau – namus statau“. Kiekvienas vaikas gauna po nespalvoto namo piešinį. Už perskaitytą knygą spalvina po namo detalę. Kuris pirmas „pastatys“ namą?

 

       

 

                    Ukmergės r.Želvos gimnazijos mokytoja  Jonė Tavorienė

 

Taujėnų gimnazijos pradinio ugdymo mokytojos organizuoja šias veiklas:

- Savaitinis lietuvių kalbos projektas;
- Tėvelių skaitymas klasėse vaikams;
- Mokytojų pasikeitimas klasėmis ir skaitymas;
- Pradinukų skaitiniai darželinukams;
- Naktinis skaitymas su tėvais;
- Skaitymas keičiantis mokiniams;
- Skaitymo kortelės;
- Laiškas mokytojai.
Regina Pušinskienė, Taujėnų gimnazija