Kliūtys - tai naujų galimybių slenksčiai.

Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos įvertinimo aprašų pavyzdžiai
Pradinio ugdymo programos baigimo aprašas skirtas: nustatyti ir užfiksuoti mokinių ugdymosi pasiekimų lygį; informuoti mokinių tėvus apie jų vaikų ugdymosi rezultatus. Perduotas penktų klasių mokytojams jis padės numatyti kiekvieno mokinio tolesnio ugdymosi perspektyvą.
Pateikiame du Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos įvertinimo aprašų pavyzdžius. Abu šiuos aprašus galima naudoti 4 klasės mokinių pasiekimų apibendrinamajam vertinimui.

1 aprašo pavyzdys gali būti naudojamas visus mokslo metus ir būti pateikiamas kaip apibendrinamasis.
2 aprašo pavyzdys skirtas tik apibendrinti mokinio pasiekimus.
Pradinio_ugdymo_programos_baigimo_pasiek
Microsoft Word документ 228.0 KB
Pradinio_ugdymo_programos_baigimo_pasiek
Microsoft Word документ 132.5 KB
Projektas, 2013-02-19 Pradinis ugdymas. Kalbos. Užsienio kalba. Vertinimas.
Pradiniu_klasiu_mokiniu_uzsienio_kalbos_
Microsoft Word документ 138.5 KB
PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MODELIS
PKT_modelis.pdf
Adobe Acrobat документ 1.6 MB
PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KONCEPCIJA
PATVIRTINTA.doc
Microsoft Word документ 78.5 KB
ŠMM rastas 2012-07-18 Nr. SR-3630.pdf
Adobe Acrobat документ 105.7 KB
Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimas
IB_2_2012-07_pedagoginiu darbuotoju darb
Adobe Acrobat документ 108.5 KB